Neem contact op

Wat is Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence is het gehele proces rondom het verzamelen en structureren (backend) van data binnen een organisatie teneinde deze data om te zetten in bruikbare beslissingsondersteunende informatie (intelligence). Deze informatie kan vervolgens worden gevisualiseerd in een rapportage of dashboard (frontend) met rapportagetools waardoor er beslissingen kunnen worden genomen op basis van feiten en cijfers. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van hoe een Business Intelligence structuur eruit kan zien binnen een organisatie.

Wat kan BI voor jouw organisatie betekenen?

Staat datagedreven werken voor jouw organisatie hoog op de agenda? Wil jij hier structueel en met eigen personeel invulling aan geven in plaats van doorlopend extern in te huren? Dan sluit de dienstverlening van Smart Data People perfect aan bij jouw behoeften.

Wij organiseren kwalitatieve uitgebreide Data Analytics traineeships waarin wij jonge high potentials opleiden in zowel de front- als de backend van Business Intelligence. Hierdoor leren wij ze de kneepjes van het vak en kunnen ze volledig gecertificeerd instromen in jouw organisatie waar ze direct toegevoegde waarde kunnen leveren. Om de kwaliteit te garanderen werken wij enkel met wo afgestudeerde beta’s en bedrijfskundige, klassikale lessen met zowel theorie als praktijk en gecertificeerde trainers.

Sdp Animatie GIF V3

Onze dienstverlening

Certificaat

1. Trainingsperiode

Alle trainees starten met een klassikale trainingsperiode van drie maanden bestaande uit theorie, praktijk en het behalen van erkende certificeringen.

Start
Gebouw

2. Deta-vast periode

Na het traineeship stroomt de trainee in bij een passende opdrachtgever en hier wordt de trainee één jaar gedetacheerd vanuit Smart Data People.

0 - 1 jaar
Shake Hands

3. Kosteloze overname

Na de deta-vast periode kan de trainee kosteloos worden overgenomen om zo te groeien met eigen personeel en de data kennis intern te borgen.

Einde jaar 1

Deta-vast constructie en persoonlijke begeleiding

Doordat wij onze trainees zelf werven, selecteren, opleiden en begeleiden werken wij op basis van een deta-vast constructie. Dit betekent dat onze trainees na +/- 1 jaar detachering kosteloos kunnen worden overgenomen en instromen bij onze opdrachtgever. Zo investeren wij aan de voorkant in een kwalitatief goed wervingsproces en opleiding, en pluk jij als opdrachtgever hier de vruchten van door onze direct inzetbare data specialisten die vanaf dag één toegevoegde waarde kunnen leveren.

Tijdens de inhuurperiode van één jaar coachen wij de trainee via ons Talent Program op specifieke talenten die naar boven zijn gekomen in ons opleidingstraject en die de opdrachtgever belangrijk vindt voor de functie. Zo werken wij een jaar lang op een doelmatige manier aan de softskills van de trainee om ze hierin echt te laten groeien. Dit alles wordt begeleid door onze Talent Manager. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers na de deta-vast periode een trainee overnemen die zowel sterk is op hard- als op softskills. Naast dit Talent Program zullen er periodieke evaluaties plaatsvinden tussen de opdrachtgever, trainee en betreffende accountmanager van Smart Data People.

Beschikbare kandidaten

Veelgestelde vragen

Welke functies bekleden de professionals bij opdrachtgevers, nadat ze het programma hebben doorlopen?

Denk hierbij aan functietitels als een data analist, data engineer, business intelligence specialist, business analist, informatie analist of een data consultant.

Wat voor achtergrond hebben de professionals die jullie opleidingsprogramma doorlopen?

Onze professionals zijn WO afgestudeerd in een bèta of bedrijfskundige studierichting.

Jullie professionals worden opgeleid in de Microsoft-stack. Hoe gaan jullie om met klanten die andere programma’s gebruiken?

Naast het opleidingsprogramma bieden wij onze professionals de mogelijkheid om e-learnings te volgen in diverse front-end toolings zoals Tableau, Qlik, SAP BusinessObjects en Cognos Analytics om direct van toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers.

Hebben jullie referenties van huidige opdrachtgevers die gebruik maken van jullie dienstverlening?

Indien gewenst, kunnen we je in contact brengen met één of meerdere van onze huidige opdrachtgevers. Dit om te vragen naar hun ervaring met onze dienstverlening. Zie hier een overzicht van onze huidige partners.

Hoe werkt de deta-vast constructie van Smart Data People?

Gezien wij zelf onze professionals intern opleiden en certificeren, werken zij het eerste jaar via ons op detacheringsbasis. Na deze periode kunnen onze professionals kosteloos overgenomen worden. Zie voor meer informatie: deta-vast periode

Zijn wij verplicht de gehele deta-vast periode af te nemen?

Nee, wij werken met een opzegtermijn van één kalendermaand waardoor dit geen verplichting is.