Neem contact op

Over het Data vakgebied

Data Analytics

Data Analytics, ook Business Intelligence genoemd, kijkt naar historische en huidige data en is het gehele proces rondom het verzamelen en structureren van data binnen een organisatie teneinde deze data om te zetten in bruikbare beslissingsondersteunende informatie. Deze informatie kan vervolgens worden gevisualiseerd in een rapportage of dashboard waardoor er beslissingen kunnen worden genomen op basis van feiten en cijfers.

Data Science

Data Science is een multidisciplinair beroep waar gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde methoden, processen en technieken om inzicht te krijgen in gestructureerde èn ongestructureerde data. Er wordt bij Data Science gebruik gemaakt van technieken uit een breed vakgebied bestaande uit onder andere statistiek, wiskunde, informatiekunde en computerwetenschappen. Er is nog een onderverdeling te maken in A.I., Machine Learning en Deep Learning binnen de Data Science. Data science beperkt zich niet tot het heden en verleden, maar kijkt ook naar de toekomst middels voorspellende modellen.

Het volledige data potentieel benutten

Wat hebben succesvolle organisaties met elkaar gemeen? Er worden hier geen beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel, maar keuzes en doelstellingen worden op basis van data gemaakt. Of je net start met datagedreven werken, of al toe bent aan datamodellen die de toekomst voorspellen, uiteindelijk kan geen enkele organisatie om datagedreven werken heen.

Staat datagedreven werken voor jouw organisatie hoog op de agenda? Wil jij hier structueel en met eigen personeel invulling aan geven in plaats van doorlopend extern in te huren? Dan sluit de dienstverlening van Smart Data People perfect aan bij de behoefte van jouw organisatie.

Wij organiseren kwalitatieve uitgebreide Data Traineeships waarin wij jonge high potentials opleiden in zowel Data Analytics als Data Science. Hierdoor leren wij ze de kneepjes van het vak en kunnen ze volledig gecertificeerd instromen in jouw organisatie waar ze direct toegevoegde waarde kunnen leveren. Om de kwaliteit te garanderen werken wij enkel met hbo en wo afgestudeerde beta’s en bedrijfskundige, klassikale lessen met zowel theorie als praktijk en gecertificeerde trainers.

Klik hiernaast voor meer informatie over het kennisgebied Business IT

Onze dienstverlening

Trainingsperiode

1. Trainingsperiode

Alle trainees starten met een klassikale trainingsperiode van drie maanden bestaande uit theorie, praktijk en het behalen van erkende certificeringen.

Start
Data Vast Periode

2. Deta-vast periode

Na het traineeship stroomt de trainee in bij een passende opdrachtgever en hier wordt de trainee ruim één jaar gedetacheerd vanuit Smart Data People.

0 - 1 jaar
Kosteloze Overname (1)

3. Kosteloze overname

Na de deta-vast periode kan de trainee kosteloos worden overgenomen om zo te groeien met eigen personeel en de data kennis intern te borgen.

Einde jaar 1

Deta-vast constructie en persoonlijke begeleiding

Doordat wij onze trainees zelf werven, selecteren, opleiden en begeleiden werken wij op basis van een deta-vast constructie. Dit betekent dat onze trainees na ruim 1 jaar detachering kosteloos kunnen worden overgenomen en instromen bij onze opdrachtgever. Zo investeren wij aan de voorkant in een kwalitatief goed wervingsproces en opleiding, en pluk jij als opdrachtgever hier de vruchten van door onze direct inzetbare data specialisten die vanaf dag één toegevoegde waarde kunnen leveren.

Tijdens de inhuurperiode van ruim één jaar coachen wij de trainee via ons Talent Program op specifieke talenten die naar boven zijn gekomen in ons opleidingstraject en die de opdrachtgever belangrijk vindt voor de functie. Zo werken wij een jaar lang op een doelmatige manier aan de softskills van de trainee om ze hierin echt te laten groeien. Dit alles wordt begeleid door onze Talent Manager. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers na de deta-vast periode een trainee overnemen die zowel sterk is op hard- als op softskills. Naast dit Talent Program zullen er periodieke evaluaties plaatsvinden tussen de opdrachtgever, trainee en betreffende accountmanager van Smart Data People.

Kennis en certificering in onze Data traineeships

In onze Data traineeships behalen onze trainees in drie maanden diverse erkende certificeringen die aansluiten op de behoefte in de markt. Door het behalen van deze certificeringen behalen zij tevens diverse officiële Microsoft titels.

Trainingen met certificeringen:

Trainingen zonder certificeringen:

Microsoft Certified titels:

We combineren klassikale lessen in hybride vorm, zelfstudie, examens en een praktijkopdracht waarin zij alle opgedane kennis direct kunnen toepassen voor een vliegende start in het data vakgebied.

Beschikbare kandidaten

Veelgestelde vragen

Welke functies bekleden de professionals bij opdrachtgevers, nadat ze het programma hebben doorlopen?

Voor ons Data traineeship kan je denken aan functietitels als een Data Analist, Data Engineer, Business Intelligence Specialist, Business Analist, Data Consultant, Data Scientist of Machine Learning Engineer.

Voor ons Business IT traineeship kan je denken aan functietitels als een Business IT Specialist, Functioneel Beheerder, Business Process Expert, Informatie Analist, Business Analist, Applicatie Specialist, Proces Manager Applicatie, Informatie Manager of Solutions Architect.

Wat voor achtergrond hebben de professionals die jullie opleidingsprogramma doorlopen?

Onze professionals zijn hbo of wo afgestudeerd in een bèta of bedrijfskundige studierichting.

Jullie professionals worden voornamelijk opgeleid in de Microsoft-stack. Hoe gaan jullie om met klanten die andere programma’s gebruiken?

Naast het opleidingsprogramma bieden wij onze professionals de mogelijkheid om e-learnings te volgen in diverse toolings zoals Tableau, QlikView en AWS om zo direct van toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers.

Hebben jullie referenties van huidige opdrachtgevers die gebruik maken van jullie dienstverlening?

Indien gewenst, kunnen we je in contact brengen met één of meerdere van onze huidige opdrachtgevers. Dit om te vragen naar hun ervaring met onze dienstverlening. Zie hier een overzicht van onze huidige opdrachtgevers.

Hoe werkt de deta-vast constructie van Smart Data People?

Gezien wij zelf onze professionals zelf werven, intern opleiden en certificeren, werken zij ruim één jaar via ons op detacheringsbasis. Na deze periode kunnen onze professionals kosteloos overgenomen worden. Zie voor meer informatie: deta-vast periode

Zijn wij verplicht de gehele deta-vast periode af te nemen?

Nee, wij werken met een opzegtermijn van twee kalendermaanden waardoor dit geen verplichting is.